A sad prava akcija – Kako tretiram bolove!

Opisaću vam kako tretiram sve MUSKULO-SKELETALNE bolove: lumbalni, vrat, koleno, lakat, rame, zglob šake, prst, itd. Dakle: - Prvo što vidim je da li je stanje hronično ili akutno, da li je u pitanju višak ili manjak. - Višak je češći slučaj, ukazuje na opstrukciju u protoku krvi i Qi-a i njihovom nagomilavanju na jednom mestu. Manjak znači ...