Šta je to “bolest”?

19.5.2014. 0 Permalink 3

Bolest je dizbalans. Ovako široko shvatanje podrazumeva da smo gotovo svi mi u određenoj meri bolesni. Ali to takođe znači da bolest nije nešto apstraktno i zastrašujuće. Ona je dizbalans. Poremećaj ravnoteže. U kineskoj medicini svi  mi "naginjemo na neku stranu", svi smo u određenom dis-balansu, tj. imamo predispozicije za ovakve ili onakve poremećaje. Kada su jednom pitali ...